Podsumowanie spotkań informacyjnych

W dniach 19-26 marca br. odbył się cykl 8 spotkań informacyjno-szkoleniowych (tzw. regulaminowych) dotyczących Szwajcarsko-Polskiego Programu Rozwoju Miast. Eksperci Związku Miast Polskich wraz z przedstawicielami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej odwiedzili Warszawę, Olsztyn, Kielce, Poznań, Szczecin, Lublin, Częstochowę i Wrocław oferując wsparcie informacyjne 296 przedstawicielom 115 miast ze wszystkich województw.

Inauguracyjne spotkanie zorganizowane zostało 19 marca br. w Warszawie. Jego celem było przedstawienie kluczowych informacji o programie, w tym o zasadach składania wniosków, kryteriach dofinansowania oraz ważnych aspektach związanych z realizacją projektów. Jest to znaczący moment dla 139 miast uczestniczących w inicjatywie, która ma na celu poprawę jakości życia w średnich miastach i zmniejszenie różnic społeczno-ekonomicznych. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele miast z województwa mazowieckiego oraz podlaskiego.

Spotkanie oficjalnie otworzył Konrad Wojnarowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej – operatora programu. Podkreślił on wagę tej inicjatywy, w szczególności dla miast średnich stawiających czoło wyzwaniom rozwojowym. Z sali, w której zasiadło ponad 60 osób, w tym przedstawiciele miast oraz Ambasady Szwajcarii, wybrzmiało przesłanie o szansie na pozyskanie blisko 1,5 mld zł na inwestycje w jakość życia mieszkańców tychże miast.

W trakcie spotkania zespół ekspertów ZMP przedstawił kluczowe obszary skutecznego przygotowania wniosków o dofinansowanie. Skoncentrowano się na prezentacji celów projektów i planowania działań, by maksymalizować szanse na uzyskanie wsparcia. Prezentacja, bogata w konkretne porady i przykłady, stała się istotnym punktem spotkania i dostarczyła uczestnikom wielu wskazówek na etap przygotowania wniosków projektowych i realizacji planowanych inicjatyw.

Spotkanie było również okazją do bezpośredniej wymiany doświadczeń i wiedzy. Omówiono kryteria oceny wniosków, przygotowanie efektywnego planu projektu oraz promocję i komunikację z interesariuszami. Zaprezentowano również wsparcie dostępne dla miast ze strony Związku Miast Polskich, w tym program edukacyjny, centrum konsultacyjne, bazę wiedzy i inne narzędzia dostępne na stronie www.wsparciemiast.pl.

Podobny przebieg miały kolejne spotkania informacyjne. W Olsztynie 20 marca zgromadziło trzydziestu słuchaczy z miast z województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Dzień później, 21 marca, Urząd Marszałkowski w Kielcach gościł trzydziestu przedstawicieli miast województw świętokrzyskiego i małopolskiego. Tego samego dnia, w sali posiedzeń Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu spotkanie informacyjne zgromadziło blisko trzydziestu przedstawicieli z miast z województw wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. W Lublinie 22 marca, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Lublin spotkało się ponad czterdziestu przedstawicieli z miast województw lubelskiego i podkarpackiego. Równolegle w Szczecinie, w gościnnych progach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, gościło blisko dwudziestu przedstawicieli miast z województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego.

Ostatnie dwa z cyklu spotkań informacyjno-szkoleniowych Szwajcarsko-Polskiego Programu Rozwoju Miast odbyły się w Częstochowie (25 marca) dla miast z województw łódzkiego i śląskiego oraz we Wrocławiu (26 marca) dla miast z województwa dolnośląskiego i opolskiego. W pierwszym przypadku sala sesyjna Urzędu Miasta Częstochowy gościła trzydziestu pięciu przedstawicieli miast. W stolicy Dolnego Śląska w sali Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu zameldowało się aż pięćdziesięciu sześciu przedstawicieli miast z obu województw.

Uczestnicy wszystkich spotkań aktywnie zadawali pytania, na które zespół ZMP odpowiadał zapewniając wszystkim jasne wytyczne dotyczące regulaminu i procesu aplikacyjnego. Wśród najczęściej zadawanych pytań i dyskusji jakie pojawiły się na tym etapie dominowały te związane z potwierdzaniem gotowości do realizacji projektów inwestycyjnych oraz wyborem partnera krajowego.  

Eksperci ZMP zaangażowani w realizację spotkań informacyjno-szkoleniowych: Agnieszka Dawydzik, Wiesława Kwiatkowska, Joanna Ćwiklińska-Ziomek, Barbara Łączna, Grzegorz Godziek, Łukasz Strutyński, Igor Gontarz, Łukasz Dąbrówka, Karolina Koguciuk, Adam Mikołajczyk, Jakub Jaźwiec, przy wsparciu Pawła Tomczaka i Joanny Ludwiczak z Biura ZMP.

Poniżej znajdziecie Państwo całość materiału prezentowanego podczas spotkań, w tym prezentacje oraz nagrania video (dostępne w wersji z napisami: opcja włącz napisy – na dolnym pasku ekranu).

Nagranie ze spotkania informacyjno-szkoleniowego w Poznaniu
Nagranie ze spotkania informacyjno-szkoleniowego we Wrocławiu
Prezentacje ze spotkań
Podziel się swoją opinią
Skip to content