OT 6. Transport publiczny

ZAKOŃCZONE WEBINARIA

Webinar 1: Zrównoważona mobilność miejska 09.05.2024

Webinar 2: Przeciwdziałanie wykluczeniu transportowemu 23.05.2024

Webinar 3: Transport zbiorowy: tabor, infrastruktura, organizacja 20.06.2024

PORADNIK – OBSZAR TEMATYCZNY 6
Transport publiczny

CEL SZCZEGÓŁOWY: Ochrona środowiska i klimatu

Poradnik opracowany przez doradców ZMP realizujących Projekt (Komponent) Predefinowany pn. „Wsparcie miast w efektywnym wykorzystaniu Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy” w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast dofinansowane przez Fundusze Szwajcarskie wspierające zmniejszanie różnic gospodarczych i społecznych w Unii Europejskiej i budżet państwa.

Zespół autorski:

Ryszard Grobelny, Grzegorz Kamiński, Wojciech Kłosowski, Sandra Kozica, Grzegorz Roman

Skip to content