Webinar 20.06: Transport zbiorowy

obrazek prezentujący slajd tytułowy z prezentacji z grafiką - użytkownikiem transportu publicznego

Prezentacja ze spotkania:

Nagranie ze spotkania (dostępne w wersji z napisami: opcja włącz napisy – na dolnym pasku ekranu):

20 czerwca 2024 roku odbył się webinar „Transport zbiorowy: tabor, infrastruktura, organizacja”.

W pierwszym bloku webinaru wyjaśniliśmy, czym jest publiczny transport zbiorowy. Wyjaśniliśmy podstawowe terminy z tego zakresu i pokazaliśmy otoczenie prawne. W drugim bloku webinaru wyjaśniliśmy, co to jest tabor niskoemisyjny a co – zeroemisyjny i jak planować wybór odpowiedniego typu transportu. W trzecim bloku została omówiona infrastruktura związana z transportem zbiorowym: ładowarki i punkty tankowania wodoru, infrastruktura przystankowa, przesiadkowa i zaplecza technicznego. W czwartym, ostatnim bloku webinaru omówiliśmy organizację zbiorowego transportu publicznego w miastach: systemy organizacyjne, rozkłady jazdy, systemy biletowe i systemy informacji pasażerskiej. W każdym z czterech bloków webinaru była przewidziana dyskusja.

Webinar prowadzili: Wojciech Kłosowski, Sandra Kozica, Grzegorz Roman

Podziel się swoją opinią
Skip to content