Webinar 09.05: Zrównoważona mobilność miejska

Prezentacja ze spotkania:

Nagranie ze spotkania (dostępne w wersji z napisami: opcja włącz napisy – na dolnym pasku ekranu):

Dowiedz się z naszego webinaru, czym są: zrównoważona mobilność miejska, priorytet mobilności pieszej, rowerowej i transportu publicznego.

W pierwszym bloku webinaru wyjaśniliśmy, czym jest zrównoważona mobilność miejska i czym różni się od modeli mobilności realizowanych dotychczas w miastach. Wyjaśniliśmy, jakie cele przyświecają wprowadzaniu w miastach zrównoważonego modelu mobilności. W drugim bloku webinaru wyjaśniliśmy, na czym polega priorytet mobilności pieszej, jakie są jego cele i jakie konkretne rozwiązania służą jego wprowadzeniu. W trzecim bloku zostałae omówiona miejska mobilność rowerowa i realizowana za pomocą innych lekkich urządzeń bezemisyjnych. Wyjaśniliśmy jej cele i omówimy rozwiązania, które jej sprzyjają. Omówiliśmy nie tylko rower, ale także UWR (urządzenia wspomagające ruch), UTO (urządzenia transportu osobistego) i hulajnogi elektryczne. W czwartym, ostatnim bloku webinaru omówiliśmy zbiorowy transport publiczny w miastach: jego cele i rozwiązania sprzyjające dobremu działaniu systemu transportu zbiorowego w miastach. W każdym z czterech bloków webinaru przewidziano dyskusje.

Webinar poprowadzili:

  • Wojciech Kłosowski – ekspert w zakresie strategicznego planowania rozwoju lokalnego, autor licznych opracowań strategicznych, w tym planów transportowych.
  • Sandra Kozica – ekspertka w zakresie strategicznego planowania rozwoju lokalnego i zielonej transformacji energetycznej
  • Grzegorz Roman – doradca strategiczny, specjalista w zakresie planowania przestrzennego i urbanistyki
Podziel się swoją opinią
Skip to content