Webinar 23.05: Przeciwdziałanie wykluczeniu transportowemu

Prezentacja ze spotkania:

Nagranie ze spotkania (dostępne w wersji z napisami: opcja włącz napisy – na dolnym pasku ekranu):

23 maja 2024 mogliście się Państwo dowiedzieć czym jest wykluczenie transportowe i jak mu zapobiegać, w tym – organizując transport DRT.

W pierwszym bloku webinaru wyjaśniliśmy, czym wykluczenie transportowe i jak powiązane jest z szerzej rozumianym wykluczeniem społecznym. W drugim bloku webinaru wyjaśniliśmy różnice w metodach przeciwdziałania wykluczeniu transportowemu na obszarze peryferyjnym miasta i w MOF. Celem trzeciego bloku było wyjaśnienie miastom zasad przygotowywania systemu DRT (transportu na życzenie) jako przedsięwzięć w ramach OT 6. Transport publiczny. W czwartym, ostatnim bloku webinaru omówiliśmy narzędzia przełamywania wykluczenia transportowego. W każdym z czterech bloków webinaru przewidziana była dyskusja. 

Webinar prowadzili: 

  • Wojciech Kłosowski – ekspert w zakresie strategicznego planowania rozwoju lokalnego, autor licznych opracowań strategicznych, w tym planów transportowych
  • Sandra Kozica – ekspertka w zakresie strategicznego planowania rozwoju lokalnego i zielonej transformacji energetycznej
  • Grzegorz Roman – ekspert w zakresie urbanistyki i strategicznego planowania rozwoju lokalnego.
Podziel się swoją opinią
Skip to content