OT 2. Finansowanie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

ZAKOŃCZONE WEBINARIA

Webinar 1: Jak mierzyć przedsiębiorczość w miastach? 18.04.2024

Webinar 2: Sprawczość miasta we współpracy z przedsiębiorcami 16.05.2024

Webinar 3: Jak budować projekty na rzecz rozwoju przedsiębiorczości? 28.05.2024

PORADNIK – OBSZAR TEMATYCZNY 2
Finansowanie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

CEL SZCZEGÓŁOWY: Promowanie wzrostu gospodarczego i dialogu społecznego, zmniejszanie bezrobocia (wśród młodzieży)

Poradnik opracowany przez doradców ZMP realizujących Projekt (Komponent) Predefinowany pn. „Wsparcie miast w efektywnym wykorzystaniu Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy” w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast dofinansowane przez Fundusze Szwajcarskie wspierające zmniejszanie różnic gospodarczych i społecznych w Unii Europejskiej i budżet państwa.

Zespół autorski: Janusz Szewczuk, Adam Mikołajczyk, Andrzej Sobczyk, Kamil Niklewicz, Jarosław Górski, Tomasz Kayser

Skip to content