Webinar 28.05: Projekty wspierające przedsiębiorczość 

Prezentacja ze spotkania:

Nagranie ze spotkania (dostępne w wersji z napisami: opcja włącz napisy – na dolnym pasku ekranu):

28 maja 2024 roku zaprosiliśmy Państwa do udziału w webinarze pt. „Jak budować projekty na rzecz rozwoju przedsiębiorczości?” podczas którego omówiliśmy istotne kwestie związane ze wspieraniem przedsiębiorczości przez lokalne władze. 

Spotkanie było pełne inspirujących przykładów konkretnych inicjatyw samorządów wspierających lokalny rozwój przedsiębiorczości w następujących obszarach:  

Obszar 1: Wspieranie edukacji ekonomicznej, kultury przedsiębiorczości i lokalnego patriotyzmu gospodarczego.  

Obszar 2: Promocja lokalnych pracodawców i rozwijanie ścieżek kariery związanych z rynkiem pracy.  

Obszar 3: Tworzenie przestrzeni dla różnych form działalności gospodarczej.  

Obszar 4: Wsparcie lokalnych firm we wszystkich fazach rozwoju oraz dostosowanie szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy.  

Obszar 5: Kreowanie atrakcyjnego klimatu inwestycyjnego i marki gospodarczej miasta.  

Obszar 6: Rozwój podmiotów ekonomii społecznej.  

Podczas szkolenia uczestnicy poznali zarówno różnorodne formy wspierania przedsiębiorczości w ww. Obszarach działań, jak i praktyczne przykłady ich realizacji. W części warsztatowej wybrane inicjatywy zostały poddane analizie wykonalności. 

Webinar poprowadzili: Adam Mikołajczyk, Jarosław Górski oraz Kamil Niklewicz – eksperci ZMP z zakresu animowania rozwoju przedsiębiorczości, z doświadczeniem współpracy zarówno z jednostkami samorządu terytorialnego, jak i przedsiębiorstwami.

Podziel się swoją opinią
Skip to content