Webinar 18.04: Jak mierzyć przedsiębiorczość w miastach?

Warto pamiętać – pigułka wiedzy z webinaru:

Nagranie ze spotkania (dostępne w wersji z napisami: opcja włącz napisy – na dolnym pasku ekranu):

18 kwietnia 2024 roku zaprosiliśmy na webinarium, na którym powiedzieliśmy, jak ocenić stan przedsiębiorczości i jakie korzyści dla rozwoju miasta mogą wynikać z przedsiębiorczości mieszkańców.

Coraz silniej doświadczamy skutków kurczenia się potencjału demograficznego, zmian regulacyjnych, zmian dostępności surowców i źródeł energii, zmian technologicznych, zmian klimatu i stanu bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego niosących zagrożenie dla stabilności łańcuchów dostaw. To wszystko sprawia, że przedsiębiorczość mieszkańców pozwalająca na dopasowywanie się do gwałtownie zmieniających się warunków oraz zdolność wykorzystania lokalnych potencjałów i umiejętność podejmowania optymalnych decyzji w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu może zapewnić miastu stabilny rozwój w coraz bardziej niestabilnych czasach.

We wprowadzeniu powiedzieliśmy o roli przedsiębiorczości mieszkańców w rozwoju miasta, jak ją definiujemy i przy pomocy jakich wymiernych parametrów możemy mierzyć i badać jej poziom, oraz jakie praktyczne korzyści może przysporzyć przedsiębiorczość mieszkańców.

W dalszej części webinarium zaprezentowaliśmy, jak wykorzystać dane i narzędzia diagnostyczne Związku – Monitor Rozwoju Lokalnego, raporty nt. przedsiębiorczości przygotowane dla każdego z miast, i badania kluczowych interesariuszy by przygotować wysokiej jakości wniosek aplikacyjny obejmujący działania z obszaru „Finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw”. 

W końcowej części webinarium powiedzieliśmy, jak przełożyć wyniki analiz i badań na propozycje wspólnych działań z udziałem kluczowych interesariuszy i zapewnić ciągłość tych działań w przyszłości.

Webinarium poprowadzili: Janusz Szewczuk – Doradca Strategiczny ZMP, Andrzej Sobczyk – Doradca Sektorowy ZMP

Prezentacja ze spotkania:

Podziel się swoją opinią
Skip to content