Webinar 16.05: Sprawczość miasta we współpracy z przedsiębiorcami

Prezentacja ze spotkania:

Nagranie ze spotkania (dostępne w wersji z napisami: opcja włącz napisy – na dolnym pasku ekranu):

W ramach webinaru z OT_2 Finansowanie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw eksperci podzielili się spostrzeżeniami i doświadczeniami dotyczącymi budowania sprawczości miasta we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami.

Webinar „Sprawczość miasta we współpracy z przedsiębiorcami” to kompleksowe szkolenie dla przedstawicieli miast, które koncentruje się na budowaniu efektywnych relacji z sektorem biznesu. Tematyka webinaru dotyczy różnych aspektów współpracy między miastem a przedsiębiorcami, w tym instytucjonalnych i organizacyjnych form współpracy, nowej roli miasta oraz współczesnych wyzwań w zarządzaniu publicznym.

Podczas webinaru uczestnicy mogli dowiedzieć się o różnych formach i poziomach relacji z przedsiębiorcami, począwszy od podstawowej wymiany informacji poprzez dialog i konsultacje, aż po wspólne tworzenie i realizowanie przedsięwzięć. Webinar przybliżył również współpracę przy budowaniu partnerstw, w których miasto i przedsiębiorcy wspólnie decydują o działaniach i strategiach, jak ma to miejsce w lokalnych organizacjach turystycznych czy klastrach energetycznych.

Jednym z kluczowych aspektów webinaru była analiza kompetencji niezbędnych dla miasta oraz miękkich aspektów budowania relacji, takich jak zaufanie i partnerstwo. Uczestnicy poznali bariery, które mogą utrudniać współpracę z przedsiębiorcami, oraz sposoby ich przezwyciężania. Eksperci opowiedzieli także o sposobach efektywnej komunikacji oraz tworzenia przestrzeni do budowania relacji z wykorzystaniem mediów społecznościowych oraz narzędzi cyfrowych.

W dzisiejszym świecie zarządzanie publiczne coraz częściej wymaga zarządzania sieciami i współpracy między różnymi podmiotami, co stanowi główny punkt odniesienia dla tego webinaru. Uczestnicy dowiedzieli się, jak wykorzystać te elementy do wzmacniania wpływu miasta na przedsiębiorców, co w dłuższej perspektywie może przyczynić się do wzrostu gospodarczego, poprawy dialogu społecznego oraz zmniejszania poziomu bezrobocia.

Webinar poprowadzili: Tomasz Kayser, Kamil Niklewicz i Adam Mikołajczyk

Podziel się swoją opinią
Skip to content