OT 11. Mniejszości i grupy w niekorzystnej sytuacji społecznej

ZAKOŃCZONE WEBINARIA

Webinar 1: Efektywność lokalnego systemu polityki społecznej w procesach włączania społecznego 16.04.2024

Webinar 2: Potencjał w środowisku lokalnym. Kto może wspierać w procesach włączenia społecznego? 30.04.2024

Webinar 3: Zobaczyć niewidocznych. Jak dostrzec i rozmawiać z grupami wykluczonymi w naszym mieście? 28.05.2024

PORADNIK – OBSZAR TEMATYCZNY 11
Mniejszości w niekorzystnej sytuacji społecznej

CEL SZCZEGÓŁOWY: Wzmocnienie systemów społecznych

Poradnik opracowany przez doradców ZMP realizujących Projekt (Komponent) PredefinIowany pn. „Wsparcie miast w efektywnym wykorzystaniu Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy” w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast dofinansowane przez Fundusze Szwajcarskie wspierające zmniejszanie różnic gospodarczych i społecznych w Unii Europejskiej i budżet państwa.

Zespół autorski:

Wojciech Zarzycki, Aleksandra Kowalska, Krzysztof Markiel, Krzysztof Początek

Skip to content