Webinar 28.05: Zobaczyć niewidocznych

Warto pamiętać – pigułka wiedzy z webinaru:

Nagranie ze spotkania (dostępne w wersji z napisami: opcja włącz napisy – na dolnym pasku ekranu):

Czy w Polsko-Szwajcarskim Programie Rozwoju Miast skutecznie możemy zmieniać sytuację osób wykluczonych w naszym mieście? Kim właściwie są takie osoby?

Webinar poświęcony był identyfikacji grup określanych jako „mniejszości w niekorzystnej sytuacji społecznej”. Podczas spotkania określiliśmy, jaki rodzaj działań może być realizowany w Polsko-Szwajcarskim Programie Rozwoju Miast. Głównym celem spotkania było określenie, jak dostrzec w naszych miastach wyżej wspomniane grupy i rozmawiać z nimi oraz jakie mogą powstać działania projektowe. Zaprezentowaliśmy przykłady kilku rozwiązań z Polski.

Spotkanie poprowadzili doradcy ze Związku Miast Polskich specjalizujący się w problematyce społecznej: Aleksandra Kowalska i Wojciech Zarzycki.

Prezentacja ze spotkania:

Podziel się swoją opinią
Skip to content