Webinar 30.04: Potencjał w środowisku lokalnym

Prezentacja ze spotkania:

Nagranie ze spotkania (dostępne w wersji z napisami: opcja włącz napisy – na dolnym pasku ekranu):

Działania na rzecz włączenia społecznego realizowane są dwutorowo. Z jednej strony należy wzmacniać zasoby osób i grup zagrożonych wykluczeniem, dając im kompetencje do pełnego uczestniczenia w życiu społecznym i gospodarczym, a z drugiej strony wspierać społeczność lokalną w rozwijaniu empatii, wrażliwości, zdolności do reagowania i działania.

O tym, jak działać w środowisku lokalnym, by skutecznie zapobiegać wykluczeniu społecznemu porozmawialiśmy w dniu 30.04.2024 o godzinie 13.00, na platformie zoom na webinarze pt. Potencjał w środowisku lokalnym. Kto może wspierać w procesach włączenia społecznego? Spotkanie było elementem wsparcia Miast w ramach naboru Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju. Wymagana była wcześniejsza rejestracja uczestników.

Spotkanie poprowadzili doradcy ze Związku Miast Polskich specjalizujący się w problematyce społecznej: Aleksandra Kowalska, Wojciech Zarzycki, Krzysztof Markiel.

Podziel się swoją opinią
Skip to content