Webinar 16.04: Polityka społeczna w procesach włączania społecznego

Prezentacja ze spotkania:

Nagranie ze spotkania (dostępne w wersji z napisami: opcja włącz napisy – na dolnym pasku ekranu):

16 kwietnia zaprosiliśmy na webinar poświęcony efektywności lokalnego systemu polityki społecznej w procesach włączania społecznego.

Poruszana problematyka dotyczyła głównie obszaru tematycznego OT 11: Mniejszości i grupy w niekorzystnej sytuacji społecznej. Podczas spotkania podjęliśmy tematy:

  • Zasady horyzontalne dotyczące włączenia społecznego w Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast
  • Efektywność lokalnego systemu polityki społecznej w procesach włączania społecznego;
  • Różnorodność podejść do włączania społecznego
  • Omówienie różnych strategii włączania społecznego, takich jak integracja społeczna, partycypacja obywatelska, rozwój społeczności lokalnej
  • Przedstawienie korzyści płynących z różnorodności podejść do włączania społecznego;
  • Metody zwiększania efektywności lokalnego systemu polityki społecznej

Spotkanie poprowadzili doradcy ze Związku Miast Polskich odpowiedzialni za problematykę społeczną w ramach Polsko Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast: Karolina Koguciuk, Aleksandra Kowalska, Krzysztof Markiel, Krzysztof Początek, Wojciech Zarzycki

Podziel się swoją opinią
Skip to content