OT 9. Ochrona przyrody i różnorodność biologiczna

ZAKOŃCZONE WEBINARIA

Webinar 1: Działania planistyczne i edukacyjne dotyczące ochrony przyrody i zachowania bioróżnorodności 17.04.2024

Webinar 2: Ochrona zasobów przyrodniczych i bioróżnorodności 08.05.2024

PORADNIK – OBSZAR TEMATYCZNY 9
Ochrona przyrody i różnorodność biologiczna

CEL SZCZEGÓŁOWY: Ochrona środowiska i klimatu

Poradnik opracowany przez doradców ZMP realizujących Projekt (Komponent) Predefinowany pn. „Wsparcie miast w efektywnym wykorzystaniu Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy” w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast dofinansowane przez Fundusze Szwajcarskie wspierające zmniejszanie różnic gospodarczych i społecznych w Unii Europejskiej i budżet państwa.

Zespół autorski:

Lucyna Maury, Agnieszka Dawydzik, Daniel Budzeń, Jakub Jackowski, Piotr Górka

Skip to content