Webinar 17.04: Planowanie i edukacja przyrodnicza

Prezentacja ze spotkania:

Nagranie ze spotkania (dostępne w wersji z napisami: opcja włącz napisy – na dolnym pasku ekranu):

17 kwietnia 2024 roku zaprosiliśmy do udziału w pierwszym webinarze w ramach Obszaru Tematycznego nr 9: Ochrona przyrody i różnorodność biologiczna, realizowanym przez Związek Miast Polskich w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast (P-SPM). Tym razem skupiliśmy się na tematyce planowania i programowania ochrony przyrody i edukowania mieszkańców. Porozmawialiśmy o tym, jak planować działania w tym zakresie, by wpisały się w wymogi regulaminowe P-SPM. Odnieśliśmy się również do regulaminowych wskaźników monitorujących postęp i ocenę rezultatów działań w zakresie ochrony przyrody i różnorodności biologicznej.

W pierwszej części przyjrzeliśmy się bliżej, różnym rodzajom dokumentów strategicznych i operacyjnych, które pomagają zarządzać tematem ochrony przyrody i bioróżnorodności z poziomu miast. Sięgnęliśmy do dobrych praktyk i przykładów.

W kolejnej omówiliśmy w jaki sposób miasta mogą w sposób aktywny podnosić świadomość ekologiczną mieszkańców. Odpowiedzieliśmy na pytanie, dlaczego tak ważne jest włączenie społeczności lokalnej w miejskie działania związane z ochroną przyrody i zachowaniem bioróżnorodności na terenach zurbanizowanych. Przedstawiliśmy kilka ciekawych programów/akcji pro-ekologicznych, które zostały z sukcesem zrealizowane przez lokalne samorządy.

W trzeciej części spotkania porozmawialiśmy o tym jak budować świadomość społeczną w zakresie problemów związanych ze zmianami klimatu. Czy można nie wierzyć w zmiany klimatyczne? Czy są one zjawiskiem potwierdzonym naukowo czy też obsesją ekologów i miejskich aktywistów? Czy ten temat dotyczy współczesnych mieszkańców polskich miast, czy jest raczej odległy, geograficznie i czasowo? Podczas webinarium przedstawiliśmy główne, obecne w świadomości społecznej mity dotyczące zmian klimatycznych. Podaliśmy przykłady działań zwiększających świadomość społeczną w tym obszarze.

Upowszechnienie kwestii łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do nich oraz uwzględnienia kwestii środowiskowych jest obok upowszechniania włączenia społecznego jedną z obowiązujących zasad horyzontalnych w Programie. Podczas webinaru przyjrzeliśmy się bliżej temu zagadnieniu i porozmawialiśmy o tym co w praktyce oznacza ono dla planowanych przez miasta działań.

Podziel się swoją opinią
Skip to content