Webinar 08.05: Ochrona zasobów przyrodniczych i bioróżnorodności

Warto pamiętać – pigułka wiedzy z webinaru

Nagranie ze spotkania (dostępne w wersji z napisami: opcja włącz napisy – na dolnym pasku ekranu):

8 maja zaprosiliśmy do udziału w drugim webinarze „Ochrona zasobów przyrodniczych i bioróżnorodności” w ramach Obszaru Tematycznego nr 9: Ochrona przyrody i różnorodność biologiczna, realizowanym przez Związek Miast Polskich w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast (P-SPM).

Tym razem skupiliśmy się na tematyce ochrony zasobów przyrodniczych i bioróżnorodności na obszarach miast. Porozmawialiśmy o tym, jak planować działania w tym zakresie, by wpisały się one w wymogi regulaminowe P-SPM. Odnieśliśmy się również do regulaminowych wskaźników monitorujących postęp i ocenę rezultatów działań w zakresie ochrony przyrody i różnorodności biologicznej.

Podczas spotkania zaprezentowane zostały podstawowe akty prawne regulujące zasady ochrony przyrody oraz bioróżnorodności w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem regulacji dotyczących obszarów miejskich, jak również ich praktyczne przełożenie w dokumentach planistycznych. Podaliśmy przykłady dobrych praktyk w omawianym zakresie, które stanowić mogą inspirację dla przygotowania projektów w ramach P-SPRM. Przeanalizowaliśmy również wniosek i fiszkę pod kątem uwzględnienia w planowanych działaniach kwestii środowiskowych.

Upowszechnienie kwestii łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do nich oraz uwzględnienia kwestii środowiskowych jest obok upowszechniania włączenia społecznego jedną z obowiązujących zasad horyzontalnych w Programie. Podczas webinaru przyjrzeliśmy się bliżej temu zagadnieniu i porozmawiamy o tym co w praktyce oznacza ono dla planowanych przez miasta działań.

Po zakończonej części merytorycznej zaplanowana została sesja pytań i odpowiedzi wraz z dyskusją uczestników.

Webinar poprowadzili dla Państwa eksperci Związku Miast Polskich: Lucyna Maury, Piotr Górka oraz Jakub Jackowski

Prezentacja ze spotkania:

Podziel się swoją opinią
Skip to content