Webinar 15.05: Jak analizować dane dotyczące gospodarki odpadami

Prezentacja ze spotkania:

Nagranie ze spotkania (dostępne w wersji z napisami: opcja włącz napisy – na dolnym pasku ekranu):

Gospodarka odpadami komunalnymi należy do ważnych zadań własnych gminy. Podstawowe obowiązki w tym zakresie to: tworzenie systemu i administrowanie procesem, analityka i planowanie, organizacja zbiórki, ustalanie opłat, przetargi na realizatorów lub realizacja samodzielna (in-house), rejestry i ewidencje, nadzór i sprawozdawczość oraz edukacja. Gospodarka odpadami odgrywa znaczącą rolę w rozwoju miasta zarówno pod względem ekologicznym, społecznym, jak i gospodarczym.

O przykładowych źródłach danych porównawczych dotyczących gospodarki odpadami oraz o propozycjach analiz diagnostycznych rozmawialiśmy 15.05.2024 na webinarze pt. „Jak analizować i interpretować dane i raporty dotyczące gospodarki odpadami w mieście”. Spotkanie jest elementem wsparcia miast w ramach naboru Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju.

Spotkanie poprowadzili doradcy ze Związku Miast Polskich: Grzegorz Kamiński, Grzegorz Dudzik, Grzegorz Roman.

Podziel się swoją opinią
Skip to content