OT 8. Zarządzanie odpadami

ZAKOŃCZONE WEBINARIA

Webinar 1: Jak analizować i interpretować dane i raporty dotyczące gospodarki odpadami w mieście 15.05.2024

PORADNIK – OBSZAR TEMATYCZNY 8
Zarządzanie odpadami

CEL SZCZEGÓŁOWY: Ochrona środowiska i klimatu

Poradnik opracowany przez doradców ZMP realizujących Projekt (Komponent) Predefinowany pn. „Wsparcie miast w efektywnym wykorzystaniu Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy” w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast dofinansowane przez Fundusze Szwajcarskie wspierające zmniejszanie różnic gospodarczych i społecznych w Unii Europejskiej i budżet państwa.

Zespół autorski:

Grzegorz Dudzik, Grzegorz Kamiński, Grzegorz Roman

Skip to content