Webinar 22.05: Wykonalność projektów energetycznych

Prezentacja ze spotkania:

Nagranie ze spotkania (dostępne w wersji z napisami: opcja włącz napisy – na dolnym pasku ekranu):

22 maja 2024 roku zaprosiliśmy Państwa na webinar „Kryteria oceny projektów z zakresu transformacji energetycznej i energii odnawialnej”.

Decyzja o realizacji przedsięwzięcia z zakresu efektywności energetycznej wymaga uwzględnienia wielu czynników na etapie planowania, takich jak koszty, dostępność technologii, wykonalność czy efekty i korzyści dla środowiska. W trakcie spotkania przejrzeliśmy regulaminowe kryteria i zasady oceny merytorycznej w kontekście przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej, w tym w zakresie wykonalności przedsięwzięcia.

Realizacja przedsięwzięcia wymaga też właściwej oceny skuteczności jego podjęcia – dobór odpowiednich wskaźników i metod ich liczenia jest kluczowy dla oceny, czy przedsięwzięcie przynosi oczekiwane korzyści. Również te aspekty poruszyliśmy w trakcie spotkania.

Na koniec przeprowadziliśmy również sesję pytań i odpowiedzi.

Podziel się swoją opinią
Skip to content