OT 5. Efektywność energetyczna i energia odnawialna

ZAKOŃCZONE WEBINARIA

Webinar 1: Transformacja energetyczna i energia odnawialna – jak przygotować się do opracowania projektu? 24.04.2024

Webinar 2: Kryteria oceny projektów z zakresu transformacji energetycznej i energii odnawialnej 22.05.2024

Webinar 3: Społeczno-edukacyjny aspekt transformacji energetycznej 19.06.2024

PORADNIK – OBSZAR TEMATYCZNY 5
Efektywność energetyczna i energia odnawialna

CEL SZCZEGÓŁOWY: Ochrona środowiska i klimatu

Poradnik opracowany przez doradców ZMP realizujących Projekt (Komponent) Predefinowany pn. „Wsparcie miast w efektywnym wykorzystaniu Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy” w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast dofinansowane przez Fundusze Szwajcarskie wspierające zmniejszanie różnic gospodarczych i społecznych w Unii Europejskiej i budżet państwa.

Zespół autorski:

Sandra Kozica, Zdzisław Czucha, Ryszard Grobelny, Jakub Jackowski, Jakub Jaźwiec

Skip to content