Webinar 16.07: Analiza pod kątem partycypacji

Rysunek przedstawia slajd z prezentacji z tytułem i grafiką

Nagranie ze spotkania (dostępne w wersji z napisami: opcja włącz napisy – na dolnym pasku ekranu):

Za nami webinar „Analiza działań pod kątem partycypacji i włączenia społecznego„, organizowany w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast. Wydarzenie z 16 lipca 2024 roku skierowane do pracowników samorządów miast małych i średnich ma na celu podniesienie kompetencji w zakresie angażowania społeczności lokalnych w procesy decyzyjne. zobacz co się wydarzyło.

Podczas webinaru uczestnicy mieli okazję:

  • Opracować schematy zaproszenia obywateli do współdecydowania o planowanych przez miasto działaniach
  • Poznać narzędzia partycypacji oraz metody identyfikacji interesariuszy i ostatecznych odbiorców wsparcia
  • Zgłębić wiedzę na temat włączenia społecznego w różnych działaniach miejskich. 

Udział w webinarze pozwolił uczestnikom lepiej przygotować się do startowania w naborze do Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast oraz

  • Zwiększyć efektywność działań miejskich, w tym zaangażowania społeczności
  • Pozyskać praktyczne umiejętności przydatne w planowaniu i realizacji działań finansowanych ze środków publicznych

Webinar składa się z części teoretycznej oraz warsztatowej. Uczestnicy pracowali w grupach nad rzeczywistymi przykładami działań, opracowując schematy zaproszenia interesariuszy i odbiorców do współdecydowania. W ramach programu przewidziano również podsumowanie prac grup warsztatowych oraz omówienie kwestii włączenia społecznego grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji.

Prezentacja ze spotkania:

Prowadzący: Lucyna Maury, Ola Kowalska, Wojtek Zarzycki, Karolina Koguciuk, Krzysztof Markiel, Łukasz Dąbrówka, Krzysztof Początek

Podziel się swoją opinią
Skip to content