OT 12. Zaangażowanie obywatelskie i przejrzystość

ZAKOŃCZONE WEBINARIA

Webinar 1: Planowanie zasobów na etapie opracowania wniosku 23.04.2024

Webinar 2: Dojrzałość instytucjonalna do prowadzenia partycypacji w mieście 07.05.2024

PORADNIK – OBSZAR TEMATYCZNY 12
Zaangażowanie obywatelskie i przejrzystość

CEL SZCZEGÓŁOWY: Zaangażowanie obywatelskie i przejrzystość

Poradnik opracowany przez doradców ZMP realizujących Projekt (Komponent) Predefiniowany pn. „Wsparcie miast w efektywnym wykorzystaniu Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy” w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast dofinansowane przez Fundusze Szwajcarskie wspierające zmniejszanie różnic gospodarczych i społecznych w Unii Europejskiej i budżet państwa.

Zespół autorski:

Joanna Sikorska, Lucyna Maury

Skip to content