Webinar 12.06: Poprawa bezpieczeństwa publicznego

Warto pamiętać – pigułka wiedzy z webinaru

Nagranie ze spotkania (dostępne w wersji z napisami: opcja włącz napisy – na dolnym pasku ekranu):

12 czerwca 2024 roku zaprosiliśmy do udziału w drugim webinarze w ramach Obszaru Tematycznego nr 4: Poprawa bezpieczeństwa publicznego, realizowanym przez Związek Miast Polskich w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast (P-SPRM). Tym razem skupiliśmy się na tematyce bezpieczeństwa na drogach. Porozmawialiśmy o tym, jak planować działania w tym zakresie, by wpisały się one w wymogi regulaminowe P-SPRM. Odnieśliśmy się również do regulaminowych wskaźników monitorujących postęp i ocenę rezultatów działań w zakresie tego obszaru tematycznego.

Podczas spotkania zostały omówione również pytania i odpowiedzi jakie znajdziemy w Centrum Konsultacyjnym w ramach obszaru tematycznego 4.

Podaliśmy przykłady dobrych praktyk w omawianym zakresie, które stanowić mogą inspirację dla przygotowania projektów w ramach P-SPRM. Omówiliśmy też przykładowe katalogi możliwych działań zgodnych z celami P-SPRM. Podczas webinaru przyjrzeliśmy się bliżej zagadnieniu zasad horyzontalnych i porozmawialiśmy o tym co w praktyce oznacza ono dla planowanych przez miasta działań w ramach OT_4.

Po zakończonej części merytorycznej zaplanowana została sesja pytań i odpowiedzi wraz z dyskusją uczestników.

Webinar poprowadzili dla Państwa eksperci Związku Miast Polskich: Piotr Górka oraz Wiesława Kwiatkowska.

Prezentacja ze spotkania:

Podziel się swoją opinią
Skip to content