OT 4. Poprawa bezpieczeństwa publicznego

ZAKOŃCZONE WEBINARIA

Webinar 1: Bezpieczeństwa na drogach 12.06.2024

PORADNIK – OBSZAR TEMATYCZNY 4
Poprawa bezpieczeństwa publicznego

CEL SZCZEGÓŁOWY Zarządzanie migracją i wspieranie integracji. Wzrost bezpieczeństwa publicznego i ochrony

Poradnik opracowany przez doradców ZMP realizujących Projekt (Komponent) Predefinowany pn. „Wsparcie miast w efektywnym wykorzystaniu Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy” w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast dofinansowane przez Fundusze Szwajcarskie wspierające zmniejszanie różnic gospodarczych i społecznych w Unii Europejskiej i budżet państwa.

Zespół autorski:

Piotr Górka, Wiesława Kwiatkowska, Grzegorz Roman, Ryszard Grobelny

Skip to content