Startuje Newsletter Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast: Kluczowe Informacje i Wydarzenia

Wystartował newsletter, który został przesłany do wszystkich potencjalnych beneficjentów Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast. Będziemy w nim dostarczać najważniejsze informacje oraz kluczowe aktualności. W pierwszym wydaniu newslettera znajdziemy m.in. szczegóły dotyczące nowo opublikowanego poradnika, zapowiedzi nadchodzących webinariów oraz praktyczne porady.
Zapraszamy do lektury i aktywnego udziału w nadchodzących wydarzeniach!

WYDARZENIA: 

09.07.2024 r., godz. 10.00-12.00: “Wymogi formalne – Podmioty uprawnione do ponoszenia wydatków kwalifikowanych”  

Czy spółka komunalna jest Wykonawcą czy innym podmiotem uprawnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowanych? W jaki sposób można przekazać środki finansowe policji? Na czym polega regranting i kto może być grantodawcą?   

Na te i inne pytania odpowiedzą podczas webinaru doradcy Związku Miast Polskich.  

Link rejestracyjny: 09.07 wymogi formalne  

09.07.2024 r., godz. 10.00-12.00: “Migracja – wyzwania dla miast średnich – część I” (OT_3_2)  

Migracja jest nowym i ważnym tematem. Każde środowisko lokalne musi zauważyć jego istnienie, reagować i proponować optymalne rozwiązania. Zakres webinaru:  

 • Migranci a uchodźcy i ich prawa, uwarunkowania środowiska lokalnego, realia miast średnich 
 • Interesariusze działań związanych z migracją, dialog, partycypacja 
 • Migracja w dokumentach strategicznych miast 
 • Cele działań związanych z zarządzaniem migracją 
 • Założenia dla planowanych działań w ramach OT_3 (Wspieranie zarządzania migracją i promowanie działań integracyjnych) 

Link rejestracyjny: 09.07 wspieranie zarzadzania migracja i promowanie działań integracyjnych

11.07.24, godz. 10.00-12.00: “Dane i badania: Raporty: rynek pracy i szkolnictwo zawodowe, demografia i finanse – omówienie”  

 • Prezentacja poszczególnych raportów: finansowego, demograficznego, dotyczącego rynku pracy i szkolnictwa zawodowego.    
 • Zakres raportów, główne założenia.    
 • Przykładowa analiza danych z wykorzystaniem informacji zawartych w raportach.  

Link rejestracyjny: 11.07 dane i badania

16.07.2024, godz. 10.00-12.00: “Analiza działań pod kątem partycypacji i włączenia społecznego” (OT_12_4)  

 •  Schematy zaproszenia obywateli: Tworzenie graficznych schematów procesu zaproszenia interesariuszy do współdecydowania  
 • Narzędzia partycypacji: Poznanie i stosowanie narzędzi partycypacji społecznej  
 • Identyfikacja interesariuszy: Metody identyfikacji kluczowych interesariuszy i ostatecznych odbiorców wsparcia  
 • Włączenie społeczne: Wdrożenie i planowanie procesu włączenia społecznego grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji  
 • Warsztatowa praca w grupach: Opracowanie praktycznych rozwiązań na rzeczywistych przykładach działań miejskich  
 • Zwiększenie efektywności działań miejskich: Poprzez zaangażowanie społeczności lokalnych
 • Praktyczne umiejętności: Przydatne w planowaniu i realizacji działań finansowanych ze środków publicznych  
 • Przygotowanie do naboru: Lepsze przygotowanie do startowania w Polsko-Szwajcarskim Programie Rozwoju Miast  

Link rejestracyjny: 16.07 zaangażowanie obywatelskie i przejrzystość 

23.07.2024, godz. 10.00-11.30: “Poznaj bliżej Polsko-Szwajcarski Program Rozwoju Miast – sesja pytań i odpowiedzi”  

Webinar w całości poświecimy odpowiedziom na zadawane przez Państwa na żywo pytania i wątpliwości dotyczące naboru Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast. Sesja pytań i odpowiedzi będzie miała miejsce w formule on-line.  

Link rejestracyjny będzie niebawem dostępny w Kalendarzu na stronie www.wsparciemiast.pl

  

NOWOŚCI W „BAZIE WIEDZY” 

Poradnik „Podmioty realizujące projekt w Polsko-Szwajcarskim Programie Rozwoju Miast”, który przybliża uwarunkowania formalno-prawne relacji pomiędzy beneficjentem lub partnerem krajowym a przykładowymi grupami tzw. innych podmiotów, uprawnionych do ponoszenia wydatków kwalifikowanych. 

Link: Poradnik Podmioty realizujące projekt w Polsko Szwajcarskim Programie Rozwoju Miast.pdf 

Playlista “WEBINARY Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast”, która gromadzi nagrania wideo ze wszystkich zrealizowanych webinarów oraz rejestrowanych spotkań stacjonarnych i jest na bieżąco aktualizowana. Można do niej wejść poprzez przycisk na samej górze zakładki Baza Wiedzy lub bezpośrednio poprzez

Link: Playista webinary   

W drugiej połowie lipca oddamy w Państwa ręce dodatkową sekcję “Warto pamiętać”, która będzie zbiorem “pigułek wiedzy” w formie krótkich wideo dot. praktycznych aspektów konstruowania projektów w naborze Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast, utworzonych na podstawie zrealizowanych webinarów przez Związek Miast Polskich.  

Sesje Q&A – w lipcu zapoczątkowany zostanie nowy cykl webinarów poświęcony odpowiedziom na żywo na zadawane pytania i wątpliwości dotyczące naboru w Polsko-Szwajcarskim Programie Rozwoju Miast. Pierwsze spotkanie już 23.07. o godz. 10:00.   


WARTO PAMIĘTAĆ

Raporty predefiniowane: przypominamy o możliwości korzystania z przygotowanych przez ekspertów Związku Miast Polskich raportów prezentujących stan i zachodzące zmiany kluczowych procesów społeczno-gospodarczych w każdym z miast objętym programem. Ocena potencjałów i słabych stron miasta, obszarów wzrostu i spadku pomoże zidentyfikować przyczyny i potencjalne skutki zjawisk kryzysowych oraz zdefiniować działania, które mogą wykorzystać potencjały lub przeciwdziałać niekorzystnym tendencjom. Obecnie możecie Państwo korzystać z ogólnych raportów, pokazujących wartości syntetycznego wskaźnika rozwoju miasta w trzech wymiarach: gospodarczym, społecznym oraz środowiskowym. Jeszcze w wakacje udostępnione zostaną dwa dodatkowe, pogłębiające ocenę zjawisk w zakresie demografii oraz wskaźników finansowych odnoszących się do sytuacji finansowej JS 

Link do sekcji Raportów: Raporty   


Kontakt  

Przypominamy, że Centrum Konsultacyjne jest do Państwa dyspozycji 24/7, udzielając odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące Programu poprzez stronę: www.wsparciemiast.pl

Podziel się swoją opinią
Skip to content