Startuje Polsko-Szwajcarski Program Rozwoju Miast

7 marca 2024 roku ogłoszony został nabór projektów w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast, a wraz z nim ruszyło Centrum Konsultacyjne dla miast. Do udziału w naborze wniosków o dofinansowanie zaproszonych jest 139 miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

Celem Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast jest podnoszenie jakości życia mieszkańców średnich miast tracących funkcje miejskie oraz zmniejszanie różnic społeczno-gospodarczych w średnich polskich miastach i pomiędzy nimi.

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o realizację kompleksowych projektów ukierunkowanych na podnoszenie jakości życia mieszkańców w następujących obszarach tematycznych:

 • kształcenie oraz szkolenie zawodowe i specjalistyczne,
 • finansowanie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
 • wspieranie zarządzania migracją i promowanie działań integracyjnych,
 • poprawa bezpieczeństwa publicznego,
 • efektywność energetyczna i energia odnawialna,
 • transport publiczny,
 • gospodarka wodno-ściekowa,
 • zarządzanie odpadami,
 • ochrona przyrody i różnorodność biologiczna,
 • zdrowie i pomoc społeczna,
 • mniejszości i grupy w niekorzystnej sytuacji społecznej,
 • zaangażowanie obywatelskie i przejrzystość.

Zagadnieniami przekrojowymi upowszechnianymi w proponowanych działaniach są włączenie społeczne oraz przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu.

Jak to będzie działać?

Program będzie realizowany w trzech etapach. W pierwszym z nich miasta wnioskodawcy opracują wnioski aplikacyjne (rok 2024), które po poddaniu ocenie przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (Krajową Instytucję Koordynującą-Operatora Programu – KIK-OP) zostaną następnie uszczegółowione przez wybrane miasta zaliczone do grona finalistów (rok 2025). Do udziału w drugim etapie zostaną zaproszone miasta, których wnioski złożone w pierwszym etapie będą najlepiej ocenione, a ich liczba będzie zależeć od wykorzystania dostępnej alokacji. Trzeci etap (począwszy od roku 2026) rozpocznie podpisanie umowy o dofinansowanie i wówczas miasta laureaci przystąpią do faktycznego wykonania projektów. Realizacja programu zakończy się w 2029 roku.

Szczegóły naboru i wyboru projektów znajdują się na stronie organizatora

Centrum Konsultacyjne

Dla lepszego przygotowania miast do udziału w Programie zespół ekspertów Związku Miast Polskich uruchomił Centrum Konsultacyjne, którego zadaniem jest świadczenie pomocy miastom wnioskodawcom poprzez:

Podziel się swoją opinią
Skip to content