OT 7. Gospodarka wodno-ściekowa

ZAKOŃCZONE WEBINARIA

Webinar 1: Jak analizować i interpretować dane i raporty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej w mieście 26.06.2024

PORADNIK – OBSZAR TEMATYCZNY 7
Gospodarka wodno-ściekowa

CEL SZCZEGÓŁOWY: Ochrona środowiska i klimatu

Poradnik opracowany przez doradców ZMP realizujących Projekt (Komponent) Predefinowany pn. „Wsparcie miast w efektywnym wykorzystaniu Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy” w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast dofinansowane przez Fundusze Szwajcarskie wspierające zmniejszanie różnic gospodarczych i społecznych w Unii Europejskiej i budżet państwa.

Zespół autorski:

Grzegorz Kamiński, Grzegorz Dudzik, Grzegorz Roman, Ryszard Grobelny, Sandra Kozica

Skip to content