OT 10. Zdrowie i pomoc społeczna

PORADNIK – OBSZAR TEMATYCZNY 10
Zdrowie i pomoc społeczna

CEL SZCZEGÓŁOWY: Wzmocnienie systemów społecznych

Poradnik opracowany przez doradców ZMP realizujących Projekt (Komponent) Predefinowany pn. „Wsparcie miast w efektywnym wykorzystaniu Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy” w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast dofinansowane przez Fundusze Szwajcarskie wspierające zmniejszanie różnic gospodarczych i społecznych w Unii Europejskiej i budżet państwa.

Zespół autorski:

Krzysztof Początek, Krzysztof Markiel, Wojciech Zarzycki, Aleksandra Kowalska

Skip to content