OT 1. Kształcenie oraz szkolenie zawodowe i specjalistyczne

ZAKOŃCZONE WEBINARIA

Webinar 1: Ocena poziomu integracji systemu kształcenia zawodowego z potrzebami lokalnego rynku pracy 10.04.2024

Webinar 1: Sieciowanie współpracy międzysektorowej na rzecz systemu kształcenia i szkolenia zawodowego 06.06.2024

PORADNIK – OBSZAR TEMATYCZNY 1
Kształcenie oraz szkolenie zawodowe i specjalistyczne

CEL SZCZEGÓŁOWY: Promowanie wzrostu gospodarczego i dialogu społecznego, zmniejszanie bezrobocia (wśród młodzieży)

Poradnik opracowany przez doradców ZMP realizujących Projekt (Komponent) Predefinowany pn. „Wsparcie miast w efektywnym wykorzystaniu Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy” w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast dofinansowane przez Fundusze Szwajcarskie wspierające zmniejszanie różnic gospodarczych i społecznych w Unii Europejskiej i budżet państwa.

Zespół autorski:

Janusz Szewczuk, Andrzej Sobczyk, Szymon Więsław, Karolina Koguciuk, Łukasz Dąbrówka, Przemysław Cichocki

Skip to content