Webinar 10.04: Ocena poziomu integracji systemu kształcenia zawodowego

Prezentacja ze spotkania:

Nagranie ze spotkania (dostępne w wersji z napisami: opcja włącz napisy – na dolnym pasku ekranu):

Wszystkich którzy zastanawiają się „Dlaczego miasto ma zajmować się systemem kształcenia zawodowego, skoro jest to zadanie powiatu?” zaprosiliśmy na nasze webinarium w dniu 10 kwietnia 2024 roku.

Podczas webinarium uczestnicy dowiedzieli się dlaczego zmiany na rynku pracy wymagają zaangażowania nie tylko samorządu powiatowego i jego jednostek, ale również włączenia się samorządu miejskiego i jego jednostek organizacyjnych oraz partnerów lokalnych w aktywne wspieranie rozwoju lokalnego rynku pracy. 

Na wstępie omówiony został wpływ zmian demograficznych, ekonomicznych, technologicznych na rynek pracy miast.

Gdy w latach dziewięćdziesiątych priorytetem było tworzenie miejsc pracy by zapewnić mieszkańcom źródła dochodów, a w latach dwutysięcznych coraz częściej i dalej poszukujemy pracowników dla potencjalnych inwestorów, to w kolejnych dekadach wyzwaniem dla miast stanie się zapewnienie ciągłości zatrudnienia w kluczowych dla funkcjonowania miasta sektorach usług. Ranga miasta w strukturze osiedleńczej regionu i atrakcyjność miasta, jako miejsca zamieszkania, coraz bardziej będzie zależeć od dostępności i jakości usług publicznych i rynkowych dla mieszkańców miasta i jego obszaru funkcjonalnego.

W dalszej części webinarium zaprezentowaliśmy jak ocenić czy oferta systemu kształcenia w powiecie jest dopasowana do potrzeb lokalnego rynku pracy. Jak znaleźć dane niezbędne do takiej analizy, jak przeprowadzić badania, by uzupełnić dane statystyczne informacjami na temat preferencji i planów lokalnych interesariuszy.

Związek Miast Polskich pozyskał i zintegrował dane na temat rynku pracy, kształcenia zawodowego znajdujące się w zasobach różnych instytucji publicznych i trudne do pozyskania przez pojedynczą gminę. Specjaliści ZMP przygotowali propozycje badań uczniów, przedsiębiorców.

Prezentacje pokazujące jak analizować dane przygotowane w raportach ZMP dla każdego z miast i jak przełożyć wyniki badań na propozycje wspólnych działań zostały podsumowane w dyskusji kończącej webinarium.

Webinarium poprowadzili: Janusz Szewczuk – Doradca Strategiczny ZMP, Szymon Więsław – Doradca Sektorowy ZMP, Andrzej Sobczyk – Doradca Sektorowy ZMP

Podziel się swoją opinią
Skip to content