Zmiana w Regulaminie naboru

Zmiana w Karcie oceny formalnej Wstępnej Propozycji Projektu

Krajowa Instytucja Koordynująca – Operator Programu Rozwoju Miast (KIK-OP) poinformowała, że z dniem 14 marca 2024 r. uległa zmianie „Karta oceny formalnej Wstępnej Propozycji Projektu”, stanowiąca załącznik nr 3 do Ogłoszenia o naborze i załącznik nr 6 do Regulaminu naboru.

W punkcie 3. „Kryterium formalne, podlegające uzupełnieniu, którego niespełnienie powoduje negatywną ocenę Wstępnej Propozycji Projektu” na str. 3 dodano słowo „dofinansowania” w sformułowaniu „35% wartości dofinansowania wszystkich działań podstawowych”.

Więcej: ogłoszenie o naborze projektów

Podziel się swoją opinią
Skip to content