Webinar 19.04: Monitor Rozwoju Lokalnego oraz raporty predefiniowane

Prezentacja ze spotkania:

Nagranie ze spotkania (dostępne w wersji z napisami: opcja włącz napisy – na dolnym pasku ekranu):

19 kwietnia 2024 roku zaprosiliśmy na webinarium „Monitor Rozwoju Lokalnego oraz raporty predefiniowane – narzędzia wspomagające miasta”, na którym zaprezentowaliśmy, jak wykorzystać Monitor Rozwoju Lokalnego i interaktywne raporty opracowane przez specjalistów Związku Miast Polskich dla każdego z miast uczestniczących w programie Rozwój Miast, by przygotować wysokiej jakości wniosek aplikacyjny.

Na wstępie zaprezentowaliśmy jakie dane są udostępniane miastom przystępującym do Programu, gdzie one się znajdują i jak je wykorzystać w procesie przygotowania wniosku.

Następnie przeszliśmy do prezentacji głównego narzędzia informacyjnego Związku Miast Polskich – Monitora Rozwoju Lokalnego (MRL). Wyjaśniliśmy specyfikę czterech portali MRL, omówiliśmy zakresy dostępnych w nich danych, pokazaliśmy jak wykorzystać możliwości analityczne portali i jak wygenerowane zestawienia pobrać na swój komputer.

W kolejnej części webinarium omówiliśmy interaktywne raporty przygotowane dla każdego ze 139 miast, ich zawartość i sposoby wykorzystania interaktywnych funkcji. Raporty zawierają dane przyporządkowane obszarom Programu, prezentują sytuację miasta i obszaru jego otoczenia oraz umożliwiają ocenę sytuacji miasta na tle grupy porównawczej. Przedstawiliśmy też listę raportów pogłębionych dla wybranych obszarów, które będą udostępniane w najbliższym czasie. Na zakończenie na przykładzie wybranego miasta zaprezentowaliśmy jak praktycznie wykorzystać dostępne w MRL i raportach dane, przeprowadzić analizę wybranych zagadnień i przygotować ocenę sytuacji miasta i wnioski do przygotowania aplikacji

Podziel się swoją opinią
Skip to content