Webinar 04.04: Badanie młodzieży, liderów i przedsiębiorczości

Prezentacja ze spotkania:

Nagranie ze spotkania (dostępne w wersji z napisami: opcja włącz napisy – na dolnym pasku ekranu):

4 kwietnia odbył się webinar poświęcony narzędziom badawczym przygotowanym przez Związek Miast Polskich dla miast biorących udział w Polsko-Szwajcarskim Programie Rozwoju Miast. Na spotkaniu zapoznali się Państwo z propozycją ankiet badawczych, które pozwolą w prosty i bezkosztowy sposób wykonać rzetelną diagnozę miasta dostosowaną do wymogów programu szwajcarskiego.

Oferowane przez ZMP narzędzia to:

  • Ankieta skierowana do młodzieży 3. i 4. klas szkół ponadpodstawowych badająca plany edukacyjne i zawodowe
  • Ankieta dla lokalnych liderów badająca ocenę usług w mieście oraz preferencje dotyczące realizacji projektów rozwojowych
  • Ankieta skierowana do przedsiębiorców
  • Kwestionariusz diagnozujący klimat dla przedsiębiorczości w mieście

Podczas spotkania zaprezentowany został zakres narzędzi badawczych, opowiedzieliśmy na czym polega ich użyteczność i jaką wiedzę o mieście pozyskają Państwo dzięki nim, a także zapoznaliśmy Państwa z technicznym aspektem prowadzenia badań i wsparciem ze strony Związku Miast Polskich, na które będą mogli Państwo liczyć podczas ich przeprowadzania. Zapraszaliśmy wszystkich zainteresowanych diagnozowaniem potrzeb rozwojowych miast.

Spotkanie poprowadzili doradcy ze Związku Miast Polskich odpowiedzialni za projektowanie i obsługę badań: Joanna Sikorska, Wojciech Zarzycki i Andrzej Sobczyk

Podziel się swoją opinią
Skip to content