Webinar 09.07: Podmioty uprawnione do ponoszenia wydatków

Rysunek przedstawia slajd z prezentacji z tytułem i grafiką

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w webinarze „Podmioty uprawnione do ponoszenia wydatków kwalifikowanych” poświęconego tematyce podmiotów realizujących projekt w Polsko-Szwajcarskim Programie Rozwoju Miast.

Webinar stanowi rozwinięcie Poradnika „Podmioty realizujące projekt w Polsko-Szwajcarskim Programie Rozwoju Miast”, który powstał w związku z licznymi, niezwykle ważnymi i praktycznymi pytaniami miast dotyczącymi podmiotów realizujących projekt.

Podczas webinaru przybliżymy Państwu uwarunkowania formalno-prawne dotyczące relacji pomiędzy beneficjentem lub partnerem krajowym a przykładowymi grupami tzw. innych podmiotów, uprawnionych do ponoszenia wydatków kwalifikowanych.

Zaprezentujemy podstawy prawne finansowania działań podejmowanych między innymi przez spółki komunalne, jednostki organizacyjne, samorządowe zakłady budżetowe, instytucje kultury i biblioteki, służby ochrony i bezpieczeństwa publicznego (straże pożarne, policję), samodzielne zakłady opieki zdrowotnej, spółdzielnie.

Przedstawimy też kwestie związane z działaniami grantowymi (dotyczącymi zarówno działalności pożytku publicznego, ochrony środowiska i gospodarki wodnej, jak i opieki zdrowotnej i zdrowia publicznego), regrantingiem i trybami wyboru Wykonawców.

Webinar zakończy sesja pytań i odpowiedzi, dając uczestnikom możliwość dyskusji i zadawania pogłębionych pytań dotyczących poruszanych zagadnień.

Prowadzący: Łukasz Strutyński, Igor Gontarz, Joanna Ćwiklińska-Ziomek, Basia Łączna

Rejestracja: https://wsparciemiast.pl/wydarzenie/webinar-09-07-wymogi-formalne/

Podziel się swoją opinią
Skip to content