Webinar 09.07: Migracja – wyzwania dla miast

Rysunek przedstawia slajd z prezentacji z tytułem i grafiką

Prezentacja ze spotkania:

Nagranie ze spotkania (dostępne w wersji z napisami: opcja włącz napisy – na dolnym pasku ekranu):

Webinar „Migracja – wyzwania dla miast średnich, cz. I” poświęconym był tematyce migracji, uchodźctwa i systemów zarządzania migracją w miastach średnich.

Był on rozwinięciem propozycji ujętych w poradniku „Wspieranie zarządzania migracją” dla opracowania założeń działań społecznych.

Do zaprezentowania możliwych rozwiązań dla problemów migracyjnych zaprosiliśmy przedstawicieli UNHCR – czyli Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców – organizacji działającej na rzecz ochrony uchodźców.

Zaprosiliśmy również przedstawicieli Fundacji Internationaler Bund Polska – organizacji działającej na rzecz migrantów i uchodźców. Fundacja oferuje programy integracyjne, wsparcie w procesach administracyjnych, pomoc prawną oraz doradztwo zawodowe. Celem działań fundacji jest ułatwienie integracji społecznej i zawodowej migrantów w Polsce.

Podczas dwóch części webinaru omawialiśmy najważniejsze aspekty migracji, w tym:

Część I webinar w lipcu:

  1. Migranci a uchodźcy i ich prawa, uwarunkowania środowiska lokalnego, realia miast średnich.
  2. Identyfikacja problemów migracji i uchodźctwa, zagadnienia wymagające interwencji.
  3. Interesariusze działań związanych z migracją, dialog, partycypacja.
  4. Migracja w dokumentach strategicznych miast.
  5. Cele działań związanych z zarządzaniem migracją.
  6. Założenia dla planowanych działań w ramach OT3.
  7. Sesja Q&A

Prowadzący: Krzysztof Początek, Krzysztof Markiel

Podziel się swoją opinią
Skip to content