Webinar 04.06: Jak opracować projekt?

Prezentacja ze spotkania:

Nagranie ze spotkania (dostępne w wersji z napisami: opcja włącz napisy – na dolnym pasku ekranu):

Webinar stanowił wstęp do szkolenia warsztatowego, który zatytułowaliśmy „Jak opracować projekt w ramach w Polsko-Szwajcarskim Programie Rozwoju Miast?”.

Celem cyklu (webinar wprowadzający oraz praktyczne szkolenie z elementami warsztatu) jest uporządkowanie i utrwalenie odbiorcom cyklu, tj. przedstawicielom 139 miast ubiegających się o wsparcie Programu, wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie planowania projektu w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast, w tym w szczególności doboru działań do Wstępnej Propozycji Projektu, a także takie zaplanowanie pracy towarzyszącej opracowaniu WPP, by jak najtrafniej dobrać działania do sytuacji w swoim mieście i wyzwań stawianych przed miastem (i ewentualnie jego obszarem funkcjonalnym) oraz kontekstu i uwarunkowań Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast.

W trakcie webinaru omówiliśmy 17 kroków, poczynając od refleksji w jaki sposób analizować sytuację rozwojową miasta i jego potrzeby, po to, by optymalnie zaplanować założenia projektu, a kończąc na praktycznych aspektach przygotowania wniosku. Nie pominieliśmy także takich elementów jak potrzeba zbudowania zespołu projektowego, który będzie odpowiadał za przygotowanie i przeprowadzenie całego projektu. Mówiąc inaczej zaprezentowaliśmy najważniejsze, naszym zdaniem, aspekty związane z logiką pracy nad projektem w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast.

Webinar był wstępem i teoretyczną podbudową pod stacjonarne (tj. na żywo) szkolenia warsztatowe (zaplanowane na połowę czerwca w Warszawie, Kielcach, Poznaniu i Wrocławiu) gdzie wspólnie z zainteresowanymi przedstawicielami 139 miast w formule warsztatowej postaramy się przełożyć wiedzę z webinaru na praktyczne aspekty przygotowania projektu.

Webinar poprowadzili: Barbara Łączna, Justyna Pietrzykowska, Joanna Ćwiklińska-Ziomek, Krzysztof Początek i Grzegorz Godziek, doradcy Związku Miast Polskich.

Podziel się swoją opinią
Skip to content