Warsztat stacjonarny 22.05: Pomoc publiczna w ramach Programu

22 maja 2024 roku odbyło się spotkanie dotyczące pomocy publicznej zrealizowane w formie warsztatu stacjonarnego.

Spotkanie obejmowało omówienie najważniejszych kwestii związanych z możliwością udzielenia pomocy w ramach Programu,  w szczególności wskazanie rodzajów pomocy, jakie będą mogły zostać zastosowane.

Spotkanie stanowiło rozwinięcie tematyki omówionej w trakcie webinaru przeprowadzonego w dniu 11 kwietnia 2024 roku. W ramach pierwszej części odbyło się krótkie wprowadzenie w zakresie przesłanek pomocy publicznej. Następnie omówione zostały zasady przygotowania wniosków oraz oceny pomocy publicznej w ramach Programu. Dalsze części spotkania bezpośrednio dotyczyły warunków ubiegania się o przewidziane w ramach Programu rodzaje pomocy. W ramach spotkania przewidziane były ćwiczenia dla uczestników oraz omówienie przypadków zastosowania przepisów o pomocy publicznej.

Spotkanie poprowadził Kamil Krymski – prowadzący od ponad 10 lat zajmuje się tematyką pomocy publicznej w projektach realizowanych w ramach Programów Regionalnych. Uczestniczy w tzw. grupie roboczej ds. pomocy publicznej zorganizowanej we współpracy IZ PR i MFiPR. Na bieżąco uczestniczy w spotkaniach i szkoleniach poświęconych tematyce pomocy publicznej.

Prezentacja ze spotkania:

Agenda spotkania:

Galeria spotkania:

Podziel się swoją opinią
Skip to content