Warsztat stacjonarny 19.06: Warsztat dla decydentów samorządowych 

19 czerwca 2024 r. w Warszawie w hotelu Arche Poloneza odbyło się spotkanie adresowane do Burmistrzów i Prezydentów Miast biorących udział w Polsko-Szwajcarskim Programie Rozwoju Miast, które realizowane było w formule warsztatowej.

Dziękujemy za liczny osobisty udział w warsztacie. Aktywne włączenie się Liderów w proces przygotowania projektu jest wskazane w zasadach Programu i stanowi jeden kluczowych elementów wspierających wysoką jakość projektu. Komentarze, pytania i prowadzone podczas spotkania dyskusje wskazują na realne zainteresowanie Programem, jego zasadami i korzyściami, jakie mogą uzyskać miasta. Jesteśmy pod wrażeniem pomysłów na działania, zgłaszanych w trakcie interaktywnych ćwiczeń, które świadczą o przemyślanej polityce rozwoju prowadzonej przez uczestniczących w spotkaniu decydentów.

Spotkanie obejmowało prezentację najistotniejszych wyzwań stojących przed polskimi miastami średniej wielkości. W programie warsztatu ujęte zostały zarówno wyzwania wynikające z sytuacji wewnętrznej Polski (depopulacja, finanse, dezintegracja społeczna, zmiany potencjału społeczno-gospodarczego oraz roli miast w obszarze funkcjonalnym), jak i z czynników zewnętrznych (transformacja energetyczna, wyzwania środowiskowe, bezpieczeństwo obywateli). Zaprezentowaliśmy na ile, w jakich obszarach i w jaki sposób Polsko-Szwajcarski Program Rozwoju Miast stanowi odpowiedź na te wyzwania. Podjęliśmy także próbę powiązania poszczególnych wyzwań stojących przed miastami z regułami programu oraz wskazaliśmy wymiar, w jakim Program może sfinansować realizację kluczowych zadań rozwojowych wynikających z prezentowanych wyzwań. Warsztat był zatem praktyczną platformą do zapoznania się i przedyskutowania sposobów wykorzystania Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast do rozwoju konkretnej społeczności lokalnej. Była to także okazja, aby podkreślić rolę lidera w przygotowaniu miasta do sprostania współczesnym wyzwaniom z wykorzystaniem programu Polsko-Szwajcarskiego. Szczególnie chcieliśmy wskazać na aktywność lidera niezbędną przy budowaniu i wykorzystywaniu lokalnych potencjałów.  

Niech to pierwsze spotkanie z decydentami w ramach przygotowania projektów do Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast stanie się zachętą i inspiracja dla intensyfikacji działań związanych z opracowaniem projektu. Zapraszamy do czynnego udziału w działaniach edukacyjnych realizowanych przez doradców ZMP oraz zgłaszania pytań i wątpliwości w ramach Centrum Konsultacyjnego

Materiały z warsztatów do pobrania

Agenda warsztatów

Galeria

Podziel się swoją opinią
Skip to content