Formularz wniosku

Zgodnie z treścią ogłoszenia o naborze projektów w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast, 5 kwietnia 2024 roku miał zostać udostępniony wniosek aplikacyjny w formie aktywnego formularza.

Celem zespołu informatyków było zaprojektowanie formularza o dużym poziomie automatyzacji, tak żeby jego obsługa nie obciążała nadmiernie wnioskodawców i nie zmuszała do wielokrotnego wprowadzania tego samego zestawu danych.

Po przeprowadzeniu wstępnych testów podjęto decyzję o przebudowaniu funkcjonalności mechaniki formularza, aby wersja finalna była możliwie przejrzysta i łatwa w obsłudze. Zakres zmian wymaga dalszych prac programistycznych. Szacowany czas realizacji nowej wersji formularza wynosi 4-5 tygodni.

Zakres wymaganych danych i pól we wniosku nie zmienia się w stosunku do załączonego wzoru wniosku o dofinansowanie w formacie pdf (załącznik nr 5). Zatem prace przygotowawcze zespołów projektowych w zakresie planowanych do złożenia wniosków mogą być prowadzone.

Zmodyfikowana wersja formularza w wersji aktywnej zostanie udostępniona na stronie operatora programu: www.programszwajcarski.gov.pl

Podziel się swoją opinią
Skip to content