Strategia i aktualizacja dokumentów strategicznych

Przekazujemy do Państwa użytku poradnik „Jak opracować projekt w Polsko-Szwajcarskim Programie Rozwoju Miast?”, który stanowi, kierowaną do Miast biorących udział w naborze, propozycję sposobu planowania i wyboru działań do Wstępnej Propozycji Projektu i Kompletnej Propozycji Projektu. Poradnik wskaże również podstawowe informacje na temat elementów projektu rozwojowego (działań).

Celem Poradnika jest zachęcenie Miast do planowania działań w taki sposób, by stanowiły one wewnętrznie spójny i zgodny z polityką rozwoju Miasta projekt (pakiet działań: podstawowych i uzupełniających), który w całości lub w części zostanie objęty dofinansowaniem ze środków Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast.

Poradnik opracowany został przez doradców ZMP realizujących Projekt (Komponent) Predefiniowany pn. „Wsparcie miast w efektywnym wykorzystaniu Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy” w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast dofinansowane przez Fundusze Szwajcarskie wspierające zmniejszanie różnic gospodarczych i społecznych w Unii Europejskiej i budżet państwa.Zachęcamy również do analizy poradników publikowanych na stronach Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, które opisują krok po kroku proces przygotowania strategii rozwoju gminy oraz rozwoju ponadlokalnego.

Strategia rozwoju gminy krok po kroku
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/strategia-rozwoju-gminy

Strategia rozwoju ponadlokalnego – poradnik dla jednostek samorządu terytorialnego https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/strategia-rozwoju-ponadlokalnego–poradnik-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego

Skip to content