Informacja i promocja

PODSTAWOWE WYMOGI DOTYCZACE INFORMACJI I PROMOCJI

Poniższa prezentacja zawiera podstawowe zasady dotyczące działań informacyjno-promocyjnych realizowanych przez beneficjentów Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie aktualne materiały w tym zakresie dostępne są na stronie funduszy szwajcarskich: https://www.programszwajcarski.gov.pl/strony/zapoznaj-sie-z-funduszami/promocja/

Skip to content