NARZĘDZIA – BADANIA SPOŁECZNE DO DIAGNOZY

W ramach działań doradczych Związek Miast Polskich oferuje narzędzia i wsparcie techniczne w przeprowadzeniu badań społecznych uzupełniających diagnozę miasta. Proponowane narzędzia to badanie młodzieży, badanie liderów, badanie przedsiębiorców, kwestionariusz diagnozujący klimat dla przedsiębiorczości w mieście.

W ramach wsparcia ZMP oferuje udostępnienie ankiet, przygotowanie techniczne badania online wraz z udostępnieniem linków do przeprowadzenia ankiet oraz wygenerowanie raportu

Przykładowe kwestionariusze badań:

Ankieta skierowana do młodzieży 3. i 4. klas szkół ponadpodstawowych badająca plany edukacyjne i zawodowe

Ankieta dla lokalnych liderów badająca ocenę usług w mieście oraz preferencje dotyczące realizacji projektów rozwojowych

Ankieta skierowana do przedsiębiorców

Kwestionariusze diagnozujące klimat dla przedsiębiorczości w samorządach

Przypominamy, że wszystkie badania prowadzone są online, a przedstawione kwestionariusze ankiet pokazują jedynie zakres badań.

Skip to content